Startpagina Christus Koning

Christus Koning

Christus Koning wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus de week voor de advent begint. Gewoonlijk is dat rond 25 november.

In De Keure staat het 'Kristus Koningfeest' opgesomd als één van de hoogdagen voor de Chiro. De Keure was in de jaren 50 en de vroege jaren 60 het handboek voor Chiroleiding, met beschrijvingen over alle mogelijke aspecten van de werking: het uniform, de verschillende gebeden, hoe een openingsformatie uitgevoerd moest worden, enz.
In een poging om mee te gaan met onze tijd werd het feest van Christus Koning omgedoopt tot het Chirofeest. In theorie, althans, want zelfs op nationaal niveau kent iedereen het fenomeen nog altijd onder z'n oorspronkelijke naam.

Net als sjaaltjes, de vlaggengroet, een openingsformatie en nog zoveel meer herinnert Christus Koning aan het verre verleden van de Chiro. Voor een hoop mensen is het daarom een doorn in het oog: om een moderne jeugdbeweging te zijn, moeten we volgens hen af van alles wat naar oubolligheid riekt. Ze hebben wel een punt, natuurlijk, maar dat soort beeldenstormers rekent gewoonlijk buiten de waard. In dit geval: buiten de vele Chirogroepen die hun tradities in ere willen houden. Zijn zij vastgeroest? Misschien. Maar misschien ook niet. Misschien gooien die beeldenstormers het kind met het badwater weg. Het is niet omdat de oorsprong antiek is, dat de hedendaagse invulling dat nog is. Meegaan met je tijd is niet noodzakelijk breken met het verleden en altijd maar nieuwe dingen uitvinden. De ware uitdaging is om zin te blijven geven aan traditionele dingen.

 
ZoekenChiro Grömme op FaceBook
Facebook Image